Subsidie voor duurzame energie vernieuwd

De eerste en misschien wel belangrijkste aanpassing is de verhoging van het beschikbare budget. Er wordt door de overheid nog eens € 20 miljoen extra beschikbaar gesteld, waarmee het totale budget voor dit jaar uitkomt op € 90 miljoen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen voor lucht-waterwarmtepompen gewijzigd. Als laatste is het nu ook mogelijk voor overheden, gemeenten en publieke instanties om als eigenaar of huurder subsidie aan te vragen.

Nieuwe subsidiebedragen lucht-waterwarmtepomp

De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp wijzigen per 1 juli. De hoogte van het subsidiebedrag wordt op een andere manier toegekend dan tot nu toe. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt per 1 juli 2017 bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.

Voor aanvragen die tot en met juni 2017 binnenkomen gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden. Voor aanvragen die op of na 1 juli 2017 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.

Meer informatie