Interview met onze brancheorganisatie Uneto-Vni

By 24 April 2017Nieuws

Deze maand is directeur Marco Goes geinterviewd door de brancheorganisatie Uneto-Vni.

Lees hier zijn visie op de branche: Verbinding Uneto-Vni

 

‘Kwaliteit krijgt weer gewicht in gasinstallatiemarkt’

In 1994 begon hij op 24-jarige leeftijd een eigen installatiebedrijf en was destijds het jongste lid van UNETO-VNI. 23 jaar later pronkt hij op www.goesinstallatie.nl, dat nu 26 werknemers kent, heel prominent met de verwijzing naar de branche-vereniging: ‘Kies voor zekerheid. Bij een UNETO-VNI-installateur krijgt u kwaliteit, service en zekerheid’. Marco Goes, directeur van Goes Installaties en Plooy Instal-laties uit Haarlem: “Ik ben blij dat straks alleen erkende installateurs nog aan gasinstallaties mogen werken. Kwaliteit krijgt zo weer gewicht.” 

Na een korte time-out is Marco Goes weer terug in het zadel. Hij zit daar wel anders in dan voorheen. “Ik heb even een pas op de plaats gemaakt. Na 23 jaar ondernemerschap was het nodig om me eens op mijn rol en uitdagingen in het bedrijf te bezinnen. In die tussenpauze liep het bedrijf prima door. Daar heb ik van geleerd dat ik de mensen op kantoor niet te veel in hun nek moet hijgen. Ik ben dan wel hoofdverantwoordelijk, maar moet ook zaken los kunnen laten. In mijn nieuwe rol ben ik meer een bijsturende coach en een ambassadeur naar buiten toe. Ik ga vaker op projecten kijken en een praatje maken met klanten. Zowel klanten als de jongens op de werkvloer waarderen dat zeer.”

Jeugd bereiken en motiveren

De laatste keer dat Goes naar nieuwe prikkels zocht, nam hij een collega-bedrijf over uit Badhoevedorp: Plooy Installaties. Dat was in 2005. Beide bedrijven hebben een specialisatie in klimaat- en sanitaire installaties. “Ook dakdekken behoort tot de hoofdactiviteiten. Een uitstervende specialisatie,” zegt Goes. “We doen met name leien, loden, zinken en koperen daken voor monumentale gebouwen, waarmee we onze historische stad Haarlem helpen mooi te houden. Als dakdekkers hebben we een stukje exclusiviteit in handen, maar die is moeilijk in stand te houden door het gebrek aan goed opgeleide mensen. We leiden onze dakdekkers noodgedwongen zelf intern op, ook op andere specialismen doen we dat steeds vaker. Ik merk dat jonge jongens niet alleen vakkennis ontberen vanuit de vooropleiding, maar ook een stuk opvoeding en mentaliteit missen van huis uit. De werkomgeving krijgt steeds meer een opvoedersrol om de jeugd in het gareel te krijgen en hen de normen en waarden bij te brengen die ze ook op de werkvloer nodig hebben. In die coachende rol zou ik best wat meer ondersteuning kunnen gebruiken van UNETO-VNI. Zodat we de jeugd beter weten te bereiken en te motiveren.”

Bewaking kwaliteitsniveau

Goes is blij met de verplichte erkenningsregeling voor gasinstallateurs die eraan zit te komen. Daarmee gaat de markt eindelijk het kaf van het koren scheiden en krijgen de betere installateurs profijt van hun inspanningen om voorop te lopen. “Het is goed dat UNETO-VNI het speelveld op die manier weer reguleert. Het is zonde van alle diploma’s, inzet en investeringen van een kwaliteitsinstallateur dat nu elke willekeurige zzp’er aan een

gasinstallatie kan werken en het imago voor je kan verbruien. We zullen met onze eigen monteurs wel stappen moeten gaan zetten om hen naar de persoonlijke erkenning te begeleiden en vervolgens het kennisniveau op peil te houden, maar dat is het zeker waard.” De ondernemer vindt de bewaking van het kwaliteitsniveau in de markt één van de belangrijkste taken van een branchevereniging. Ook van erkende installateurs. “We moeten ons na de invoering van de verplichte erkenning niet blind staren op papiertjes, maar de kwaliteit van de erkende installateurs bewaken door controle.”

Juridische hotline

De ondernemer en zijn werknemers maken in de dagelijkse praktijk veel gebruik van de producten en diensten van UNETO-VNI. Goes spreekt zelfs van een ‘hotline’ met de juridische afdeling. “Voor al onze vragen over personeelszaken kunnen we altijd terugvallen op de kennis van UNETO-VNI. De lijnen zijn kort en de adviezen zijn altijd terzake en nuttig. Daarnaast zijn de documenten en tools op www.uneto-vni.nl heel handig. De voorbeeldcontracten bijvoorbeeld, de technische kennisdocumenten en de circulaires zijn hier helemaal ingeburgerd.”

De ondersteuning in de energietransitie, waarbij de installatiesector grotendeels aan zet is, is ook een belangrijk punt voor Goes. Zelf ziet hij de markt voor energiebesparende maatregelen langzaam groeien. “Bij veel van onze klanten – zowel particulieren als scholen, sportcomplexen, kerken en overheidsgebouwen – voeren we een verduurzamingsslag uit. De markt wordt er langzaam warm voor, maar maakt er nog weinig investeringsruimte voor. We proberen daarom met simpele middelen en ingrepen stapsgewijs het energiegebruik terug te brengen. Ik ben geen voorstander van doorslaan in duurzaamheid. Het moet haalbaar, rendabel en zinvol zijn. Je moet niet verkopen om het verkopen.”