Valbeveiliging

veiligheid heeft de hoogste prioriteit

ARBO voorzieningen

Vanwege ARBO eisen en wetgeving is het niet meer toegestaan om het dak te betreden zonder beveiligingen. Door het aanbrengen van gecertificeerde ankerpunten, is de verplichting van een steiger voor onderhoudswerkzaamheden niet meer aan de orde. Deze ankerpunten kunnen gebruikt worden door de monteurs om zich te zekeren bij regulier onderhoud waardoor een dure steiger in de toekomst alleen maar nodig is bij groot onderhoud. Op platte daken dient een randbescherming te worden aangebracht en afhankelijk van de grootte van de daken en een aantal veiligheidsplaten om aan te koppelen zodra het dak betreden wordt.

Certificering

Valogen/platen zijn een verplichting om onze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren. Het zijn eenmalige kosten die de arbeidsomstandigheden ten goede komen en welke voor een veilige werkplek kunnen zorgdragen. Trekproeven zijn uitgevoerd in diverse omstandigheden en kunnen desgevraagd worden opgevraagd.